เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

 
   

     ธุรกิจโรงสีข้าวของเราเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 ในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแสงทองวัฒนา” ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีกำลังการผลิต 300 ตัน/วัน โดยผลิตข้าวหอมปทุมเกรดพรีเมียมและข้าวสารคัดพิเศษ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตารฐาน ภายใต้แบรนด์ “พระอาทิตย์ไก่ชน”

     ต่อมาในปี พ.ศ.2557 ได้ขยายบริษัทมาที่จังหวัดมหาสารคาม ในนาม “บริษัท โรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด” มีกำลังการผลิต 600 ตัน/วัน โดยผลิตข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม ที่เราคัดสรรข้าวหอมมะลิแท้สายพันธุ์ 105 มาจากแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิดีที่สุดของประเทศไทย และผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับมาตราฐานจากต่างประเทศ จึงได้ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมคุณภาพเกรดส่งออก ภายใต้แบรนด์ “เก้ายอด”