รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพข้าว

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวของกระทรวงพาณิชย์ และเคยตรวจสอบคุณภาพข้าว

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตข้างนอกได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้ Microsoft Office ได้

รายละเอียดงาน

 • ทำบัญชี และเอกสาร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานธุรการ 1 – 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความอดทน และ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้งาน Mirosoft Office ได้คล่อง

รายละเอียดงาน

 • ขับรถหกล้อ ถึง สิบล้อ เพื่อขนส่งสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย 25-35  ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภทที่ 2 (รถยนต์) สามารถขับรถหกล้อ ถึง สิบล้อได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีผู้ค้ำประกันการทำงาน
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมเครื่องจักรในโรงสี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องจักรในโรงสี 1 – 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความอดทน และ มีความรับผิดชอบสูง
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง