บริษัท โรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด

บริษัท โรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด

ธุรกิจโรงสีข้าวของเราเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 ในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแสงทองวัฒนา” ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีกำลังการผลิต 300 ตัน/วัน โดยผลิตข้าวหอมปทุม เกรดพรีเมียม และข้าวสารคัดพิเศษ ที่ผ่านกระบวน การผลิตที่ได้รับ มาตารฐาน ภายใต้แบรนด์ “พระอาทิตย์ไก่ชน” ...

ดูทั้งหมด

เราดีกว่ายังไง?

  • กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
  • ใช้ข้าวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศ
  • มาตรฐานการรับรองคุณภาพ GMP HACCP

ข้าวเก้ายอดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ ที่เราคัดสรรข้าวมาจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด ในเขตภาคอีสาน นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยข้าวหอมมะลิของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการเพาะปลูกทุกปี มีช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้รับ

มาตรฐานรับรองคุณภาพ

บริษัท โรงสีข้าวเจริญธัญญะชาติ จำกัด