ผลงานของเรา

Project Name

รายละเอียด :

 

ข้าวหอมปทุมเป็นข้าวที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากข้าวหอมมะลิ มีเมล็ดเรียวยาว สีขาว ใส แกร่ง วาว ข้าวเต็มเมล็ด เมื่อหุงแล้วข้าวจะ “หอม เหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอม คุ้มค่า ราคาประหยัด” เหมาะแก่การประกอบอาหารทุกชนิด

ขนาดบรรจุ : 49 กิโลกรัม